تبلیغات
♥ دنیـــــــــای تربیت ســــــــــــلام ♥ سایت شخصی سیده زهرا عسکری
12:34 ق.ظ
5257
نخستین موى سفید وفلسفه آن
 • نخستین موى سفید وفلسفه آن
1. از امام صادق علیه السلام روایت شده است كه فرمود: «اوّل كسى كه موى سفید

 • 1. از امام صادق علیه السلام روایت شده است كه فرمود: «اوّل كسى كه موى سفید در محاسنش ظاهر شد حضرت ابراهیم علیه السلام بود. به ریش سفید خود نگاهى كرد وگفت: پروردگارا، این چیست؟ وحى آمد كه این باعث وقار انسان است. عرض كرد: پروردگارا، بر وقار من بیفزا».[1]
  2. از امام باقر علیه السلام روایت شده است كه فرمود: «هنگامى كه حضرت ابراهیم علیه السلام موى سفید در محاسن خود دید گفت: حمد وسپاس شایسته خداوندى است كه مرا به این سن رساند، در حالى كه به اندازه یك چشم برهم زدن معصیت او را نكردم».[2]
  3. از حضرت على علیه السلام روایت شده است كه فرمود: «پیش از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام موى سر وصورت سفید نمى‌شد؛ ازاین‌رو، هرگاه پدر وفرزندى در مجلسى حضور داشتند كسى متوجّه نمى‌شد كدام فرزند وكدام‌یك پدر است، پس ناچار بود بپرسد. حضرت ابراهیم علیه السلام چنین دعا كرد: «خداوندا، براى من موى سپیدى قرار ده كه از فرزندان خود ممتاز شوم» خداوند دعایش را اجابت كرد وموى سر وصورتش (تدریجاً) سفید شد».[3]


  فایده موى سفید وحكم كندن آن
  1. از حضرت على علیه السلام روایت شده است كه فرمود: «موى سفید را نكَنید كه نور مسلمانى است. هر مسلمانى موى سفیدى در ریش او پیدا شود، همچون نورى براى او در قیامت باشد».[4]
  2. در حدیثى امام رض علیه السلام از حضرت رسول صلی الله علیه و آله آورده است كه فرمود: «موى سفید در پیش سر میمون ومبارك است ودر عارض‌ها علامت سخاوت وجوانمردى ودر جاى زلف علامت شجاعت ودر پشت سر شوم است».[5]
  (ظاهراً منظور شروع وابتداى سفید شدن است).
  3. از امام صادق علیه السلام روایت شده است كه فرمود: «خداوند در روز قیامت با سه كس سخن نمى‌گوید وبه آنها نگاه رحمت نمى‌افكند واعمالشان را نمى‌پذیرد وعذابى دردناك برایشان آماده كرده است: كسى كه موى سفید (سر وصورتش)
  را بكَند، هر كه استمنا كند، هر كس كه دیگران با او لواط كنند».[6]

  توضیح: شاید منظور از گروه اوّل كسانى است كه براى هدف نامشروعى، مثلاً تدلیس وفریب در ازدواج وجوان نشان دادن خود (براى مقاصد نامشروع) چنین كارى مى‌كنند، زیرا در حدیثى معتبر از امام رض علیه السلام مى‌خوانیم كه فرمود : «چیدن وكندن موى سفید جایز است، امّا چیدن آن را بیشتر از كندنش دوست مى‌دارم». ودر حدیث دیگرى از آن حضرت آمده است كه: «كندن وچیدن موى سفید هر دو جایز است».[7] ودر روایت سوم از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده كه آن حضرت چیدن موى سفید را جایز وكندنش را مكروه دانسته است.[8]
  (از مجموع این روایات استفاده مى‌شود كه باقى ماندن موى سفید از همه بهتر وچیدن آن مكروه واز آن مكروه‌تر كندن آن است).

  [1] . كافى، ج 6، ص 492، ح 4 و5؛ مكارم الأخلاق، ص 68.
  [2] . مكارم الأخلاق، ص 68.
  [3] . علل الشرایع، ج 1، ص 104، باب 95، ح 3.
  [4] . خصال، ج 2، ص 402؛ بحارالأنوار، ج 10، ص 91.
  [5] . كافى، ج 6، ص 493، ح 6؛ مكارم الأخلاق، ص 68.
  [6] . خصال، ج 1، ص 125، ح 61.
  [7] . كافى، ج 6، ص 492، ح 1؛ كتاب من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 77، ح 343، از امام صادق 7.
  [8] . كافى، ج 6، ص 492، ح 3؛ كتاب من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 77، ح 342.  طبقه بندی: مطالب مذهبی،