تبلیغات
♥ دنیـــــــــای تربیت ســــــــــــلام ♥ سایت شخصی سیده زهرا عسکری
10:58 ب.ظ
5259
چشم‌هایت‌ را به‌درستى‌ بگشاى‌
آپلود سنتر عکس و فایل آپ سرا

چشم‌هایت‌ را به‌درستى‌ بگشاى‌ تا نام‌ اللّه‌ را بر پیشانى‌ یك‌یك‌ موجودات‌ جهان‌ ببینى‌

فصلت: 53
به‌ زودى‌ نشانه‌هاى‌ [توحید و قدرت] خود را به‌ آنان‌ [(مشركان‌ مكه‌ و همهِ‌ انسان‌هاى‌ تاریخ)] در كرانه‌ها [ى‌ مكه‌ و پهنهِ‌ زمین] و در نفوس‌ خودشان‌ نشان‌ خواهیم‌ داد تا بر آنان‌ روشن‌ گردد كه‌ او حق‌ است. آیا [در ظهور حق] همین‌ كافى‌ نیست‌ كه‌ پروردگار تو بر همه‌ چیز گواه‌ است‌ [و نزد همهِ‌ موجودات‌ مشهود و آشكار است]؟
در این‌ آیه، خداوند به‌ نشانه‌هاى‌ خود در عالم‌ بزرگ، آیات‌ آفاقی، و در جهان‌ كوچك، آیات‌ اَنفسی، یعنى‌ وجود انسان، اشاره‌ كرده‌ و گفته‌ است‌ براى‌ خداشناسى‌ و رسیدن‌ به‌ مقصد نهایی، یعنى‌ معرفت‌ اللّه، انسان‌ها باید چشم‌هاى‌ خود را بگشایند تا نام‌ اللّه‌ را بر پیشانى‌ یك‌یك‌ موجودات‌ جهان‌ بنگرند، عجایب‌ و شگفتى‌هاى‌ آن‌ها را ببینند، نظامات‌ دقیق‌ حاكم‌ بر آن‌ها را تماشا كنند؛ و نیز خداوند فرموده‌ است‌ كه‌ ما این‌ آیات‌ را یكى‌ پس‌ از دیگرى‌ به‌ انسان‌ها نشان‌ مى‌دهیم‌ تا به‌ وجود خدا پى‌ برند و حق‌ بر آن‌ها آشكار شود؛ بلكه، نه‌ تنها ذات‌ خدا، كه‌ یگانگى‌ و صفات‌ و تدبیر و قدرت‌ و علم‌ بى‌پایانش‌ را دریابند بدین‌ ترتیب، خداوند مهم‌ترین‌ امر در اسلام‌ را خداشناسى‌ و مهم‌ترین‌ و آسان‌ترین‌ راه‌ آن‌ را مشاهدهِ‌ نظم‌ جهان‌ طبیعت‌ دانسته‌ است؛ و از این‌ جا اهمیت‌ حس‌ و مشاهده‌ و تجربه‌ آشكار مى‌شودطبقه بندی: مطالب مذهبی، پیامهای تربیتی و مشاوره،