تبلیغات
♥ دنیـــــــــای تربیت ســــــــــــلام ♥ سایت شخصی سیده زهرا عسکری
11:03 ب.ظ
5261
نظمِ حیرت‌انگیز عالم‌

نظمِ حیرت‌انگیز عالم‌ گواه‌ وجود خداست‌

نمل: 88
و [در آن‌ روز] كوه‌ها را مى‌بینی، پندارى‌ كه‌ ساكن‌ و جامدند؛ در حالى‌ كه‌ همانند ابر در حركت‌اند.
[این‌ كار] صنع‌ خداوندى‌ است‌ كه‌ هر چیزى‌ را محكم‌ و استوار آفریده‌ است. همانا او به‌ هر آنچه‌ مى‌كنید آگاه‌ است.
نظم‌ و نظام‌ عالم‌ دلالت‌ مى‌كند بر وجود خدا. این‌ موضوع‌ در این‌ آیه‌ با تعبیر اتقان‌ صُنع، یعنى‌ مُتقَن‌ و بى‌خلل‌ و نقص‌ بودنِ مصنوعاتِ عالم، آمده‌ است. در بعضى‌ از آیات، از این‌ حقیقت‌ به‌ تقدیر تعبیر شده‌ است؛ یعنى‌ اندازه‌گیرى‌ و حسابگرى‌ در نظم‌ و ترتیب‌ مخلوقات. معناى‌ نظم‌ در عالم‌ این‌ است‌ كه‌ این‌ عالم‌ تصادفاً به‌ وجود نیامده‌ است، یعنى‌ هم‌ علت‌ فاعلى‌ دارد و هم‌ علت‌ غایی؛ در حالى‌ كه‌ آنچه‌ تصادفى‌ به‌ وجود مى‌آید نه‌ علت‌ فاعلى‌ دارد و نه‌ علت‌ غایی؛ و هیچ‌ عالِمی، بلكه‌ هیچ‌ عاقلی، در دنیا پیدا نمى‌شود كه‌ امور عالم‌ را بر اساس‌ تصادف‌ توجیه‌ كند. آیات‌ متعدد دیگری، همچون‌ آیهِ‌ 190 و 191 سورهِ‌ آل‌ عمران، نیز بر نظم‌ عالم‌ تصریح‌ دارند.
جزءها را روى‌ها سوى‌ كل‌ است‌بلبلان‌ را عشق‌بازى‌ با گل‌ است‌
آنچه‌ از دریا به‌ دریا مى‌روداز همان‌ جا كآمد آن‌ جا مى‌رود
از سرِ كُه‌ سیل‌هاى‌ تیزرووز تن‌ ما جانِ عشق‌آمیز رو
‌‌مولوى‌طبقه بندی: پیامهای تربیتی و مشاوره،