06:51 ب.ظ
5271
فلسفه غسل روز جمعه
نتیجه تصویری برای غسل جمعه


در روایات فلسفه های مختلفی برای این سنت نبوی ذکر شده است و نقطه آغازین این سنت نبوی را این گونه ذکر کرده اند که در زمان رسول خدا عده ای از انصار در طول هفته با شتران آبکشی و نقل اثاث می کردند و وقتی روز جمعه فرا می رسید و اجتماع می کردند، بوی عرق ایشان موجب آزار دیگر مجتمعین می شد، لذا رسول خدا (ص) به ایشان امر فرمودند در روز جمعه غسل کنند و این سنت باقی ماند. (علل الشرایع، ج2 ص 899)

در روایتی امام رضا علیه السلام، علت را این گونه بیان می دارند که: خداوند تبارک و تعالی نماز فریضه را با نماز نافله و مستحبی تمام و کامل گردانیده و روزه واجب را با روزه نافله و وضوء و طهارت واجب را با غسل روز جمعه تکمیل و تمام فرموده است، بنابراین نقصی که ناشی از سهو و فراموشی حادث شود، توسط غسل جمعه کامل می گردد. (همان، ص 898).

غسل جمعه : البته غسل جمعه اهمیت فراوانى دارد كه حتى بعضى از علما فتوا به وجوب آن داده اند و در بعضى از روایات دارد كه ((لایتركه الا فاسق ))، یعنى ، غسل جمعه را ترك نمى كند، مگر شخص فاسق ، و وقت غسل جمعه از اول اذان صبح روز جمعه است تا اول ظهر و بهتر است نزدیك ظهر به جا آورده شود و اگر تا ظهر انجام ندهد، بهتر است بدون نیت ادا و قضا (ما فى الذمه ) تا عصر جمعه به جا آورد و اگر در روز جمعه غسل نكند، مستحب است از صبح شنبه تا غروب قضاى آن را به جا آورد و كسى كه مى ترسد در روز جمعه آب پیدا نكند، مى تواند روز پنج شنبه غسل را انجام دهد، بلكه اگر در شب جمعه غسل را به امید آنكه مطلوب خداوند است ، به جا آورد صحیح است و غسل جمعه براى شخص مسافر و غیر مسافر و زن و مرد و حتى بچه هاى ممیز و زن حائض مستحب است.

 

 نظافت و بهداشت، نظم و انضباط در نماز جمعه

ابوذر غفاری نقل کرد که رسول خدا(ص) فرمود: هر کس روز جمعه غسل کرده و طهارت خود را نیکو انجام دهد و بهترین لباسش را بپوشد و از عطری که در خانه دارد استعمال نماید، پس به سوی نماز جمعه حرکت کند و هیچ کس را در نماز جمعه به هنگام گذشتن از صف نمازگزاران آزار و اذیت نکند و پا بر دوش آنها نگذارد، این عمل او کفاره گناهانی است که در فاصله میان آن جمعه تا جمعه دیگر و نیز سه روز پس از آن از وی سر زده است، چند برابر که خدا بخواهد، چون خداوند می فرماید: هر کس کار نیکی انجام دهد ده برابر آن پاداش دریافت خواهد کرد و از نزد خود به او پاداش بزرگ بعد از 10 روز عطا می کند..."2 

پیامبر گرامی (ص) فرمود: کسی که روز جمعه غسل کند گناهان و لغزش های او بخشیده می شود و هنگامی که شروع می کند به راه رفتن و حرکت به طرف نماز جمعه، برای هر گامی که بر      می دارد بیست حسنه نوشته و در نظر گرفته می شود.

«غسل جمعه»

مستحب مؤكد و برخى آن را واجب دانستهاند . از حضرت باقر (ع) رسیده كه غسل جمعه واجب است . و از حضرت رضا(ع) آمده كه اگر در روز جمعه غسل از دستت برود روز شنبه آن را قضا كن . امام صادق (ع) فرمود : در روز جمعه غسل را از دست مده مگر اینكه بیمار باشى و غسل تو را زیان زند . و فرمود : غسل جمعه را ترك نكند جز فاسقى . در وصیت پیغمبر (ص) به على (ع) آمده كه اى على بر هر كسى است كه در هفته یك روز آن را غسل كند پس در هر جمعه غسل بكن گرچه آب را به بهاى توشه آن روزت فراهم كنى و آن روز را گرسنه بمانى كه هیچ عمل مستحب بزرگتر از آن نباشد . (سفینة البحار)

از حضرت رضا (ع) روایت است كه فرمود : علت تشریع غسل عید و جمعه و دیگر اغسال تعظیم نمودن بنده است خداوندگار خویش را كه جهت طلب آمرزش گناهان خود با خداوندى بزرگ و عظیمالشأن مواجه است . و دیگر اینكه تا مسلمانان را عیدى مشخص بود و در حال ذكر خدا اجتماع نموده و به گرامیداشت آن روز و امتیاز آن روز خود را پاكیزه سازند . (بحار:6/94)


طبقه بندی: احکام شرعی،