07:45 ب.ظ
5276
بهترین راهکار برای آموزش حجاب به دختران
نتیجه تصویری برای تربیت دینی فرزند نوزاد دختر


بهترین راهکار برای آموزش حجاب به دختران این است که از همان ایام طفولیت الگوهای مناسب و موفق، را برایش برجسته سازید . بدین منظور :

1- مادر خانواده باید خودش حجاب را به طور کامل رعایت نماید.

2- مادر خانواده باید خودش در همان حال که حجاب را به طور کامل رعایت می نماید از نظر خلق و خو نیز انسانی برجسته باشد .

3- در تمام لحظه های زندگی والدین مترصد این باشند تا زنان باحجاب موفق را در جامعه به دختران شان معرفی کنند.

4- همچنین زنانی را که با حجاب کامل می باشند و ظاهری مرتب و زیبا دارند را حتما به دختران نشان دهند . چرا که دختران به زیبایی و تمیزی اهمیت بسیاری می دهند.

5- در امر حجاب اسلامی فقط و فقط آنچه که اسلام خواسته ، از کودک بخواهیم نه افراط کنیم و نه تفریط .

6- در رعایت حجاب دختران باید رنگ پوشش اسلامی شاد و سرزنده باشد به نوعی باید حجاب دخترانه متفاوت از حجاب زنان مسن باشد.
طبقه بندی: مطالب مذهبی،