03:53 ب.ظ
5307
سال نو بر شما مبارکدستان پرنوازش بهار ، طبیعت خفته را از خواب

بیدار می سازد

و زمین و درخت رازهای رنگارنگ و عطرآگین خویش

را نثار نگاه ما می کنند .


در سال جدید خورشیدی

سبزی ، شادی ، کامیابی ، بهره وری ،


اثربخشی فعالیتها و بهروزیتان را


از درگاه ایزد منان آرزومندم . . .
طبقه بندی: مناسبتهای ملی،