04:20 ب.ظ
5018
قدر عافیت کسی داند ، که به مصیبتی گرفتار آید
02:35 ب.ظ
4228
ضرب المثل وای به حال شما كه جوال جوال می‌برید
08:54 ب.ظ
4172
داستان ضرب المثل شغال مردگی
10:32 ق.ظ
3872
70 تا ضرب المثل ایرانی
09:59 ق.ظ
3785
داستان ضرب المثل چشم روشنی
10:54 ق.ظ
3501
ریشه ی ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت !
01:47 ب.ظ
3311
ضرب المثل از پشت خنجر زد
11:24 ب.ظ
3277
هر را از بر تشخیص نمی دهد
05:32 ب.ظ
3227
ضرب المثل بار الاغ را که بردارند...
10:28 ق.ظ
3216
کفگیر به ته دیگ خورده
11:18 ق.ظ
3199
ضرب المثل های نوروزی
09:58 ب.ظ
3183
نان گدایی را گاو خورد دیگر به كار نرفت
08:29 ق.ظ
2906
ضرب المثل های ایرانی
 

70 تا ضرب المثل ایرانی


ادامه مطلب

طبقه بندی: ضرب المثل،
10:19 ق.ظ
2836
اگر من منم،پس کو کدوی گردنم ؟
تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2