07:50 ب.ظ
2913
رهنمود ناب از امام حسن عسگری علیه السلام۱ - دو صفتى كه برتر از آن چیزى نیست :
ایمان به خداوند عالم و كمك و نفع رساندن به
 برادران دینى ات .
۲ - هیچ عزیز و صاحب اقتدارى حق را ترك نكرد
 مگر آنكه ذلیل و خوار شد و هیچ ذلیلى به حق تمسك نكرد
 مگر آنكه عزیز شد.
۳ - چه بد بنده اى است آنكه دو رو باشد، و نسبت به
 برادران دینى خود دو زبان داشته باشد. در حضور،
 آنها را بستاید و از آنها تعریف كند و در غیاب از آنها
مذمت و نكوهش نماید و غیبت نماید. اگر همان برادر دینى
به او بخشش كند حسد ورزد، و اگر مبتلا شود خیانت نماید.
۴ - پارساترین و پرهیزكارترین مردم آن كسى است كه
حرام را ترك كند.
۵ - عبادت تنها به روزه گرفتن و نماز گزاردن نیست
 بلكه در این است كه درباره آثار عظمت
 حق و عالم خلقت تفكر كنید.
                          «تحف العقول صفحه ۵۱۶»
طبقه بندی: مناسبتهای مذهبی،
برچسب ها: مذهبی، اعیاد،
07:45 ب.ظ
2914
تبریک به مولا ، جشن میلاد آقا